Veel enthousiasme voor eindontwerp Kasteel Gemert

Eindontwerp voor Kasteelcomplex overhandigd aan Brabantse gedeputeerde Stijn Smeulders

DEN BOSCH/GEMERT, 9 FEBRUARI - Fors minder woningen dan aanvankelijk was voorzien. Een aanzienlijke terugloop van het aantal parkeerplaatsen. Tal van extra maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen én overlast voor de omgeving te voorkomen. Een verdubbeling van de moestuin. Een stijlvolle uitbreiding van de Jezuïtenvleugel en – last but not least - de omvorming van het huidige kasteelpark tot een romantisch wandelpark waar overdag iedereen gebruik van kan maken en waar je aan alle kanten een prachtig zicht hebt op het kasteel-hotel, inclusief alle andere gebouwen op het kasteelterrein.


Curio by Hilton
Het zijn slechts enkele van de vele in het oog springende wijzigingen die staan opgesomd in het eindontwerp voor de restauratie van Kasteel Gemert en het bijbehorende kasteelpark. Het eindontwerp heeft onder direct en indirect betrokkenen inmiddels tot enthousiaste reacties geleid.

Het uit de veertiende eeuw daterende kasteel wordt de komende twee jaar omgebouwd tot een vijfsterrenhotel, dat wordt geëxploiteerd in samenwerking met de internationale hotelketen Hilton. Hotel Kasteel Gemert Eindhoven wordt daarmee het eerste Curio Collection by Hilton van de Benelux, een van de meest toonaangevende en luxueuze merken binnen het portfolio van Hilton Worldwide. In Hotel Kasteel Gemert Eindhoven Curio Collection by Hilton komen 64 kamers. Daarnaast is er ruimte voor sterwaardige horecavoorzieningen en allerlei andere zaken die horen bij een hotel van nagenoeg ongekende luxe.


Vijf jaar gesleuteld
Aan het eindontwerp voor het monument is bijna vijf jaar lang gesleuteld. Het uiteindelijke eindontwerp, dat is gericht op het in stand houden van het cultureel erfgoed én dat het kasteel zijn maatschappelijke en economische positie terug gaat geven, is op donderdag 9 februari op het Provinciehuis in Den Bosch overhandigd aan de Brabantse gedeputeerde Stijn Smeulders. En later op de dag gepresenteerd aan het college van B&W en gemeenteraad van Gemeente Gemert-Bakel als ook de directe omgeving van het Kasteel.


Geluisterd naar kritiek
Het uiteindelijke ontwerp is tot stand gekomen rekening houdend met eerdere bedenkingen en adviezen van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Gemert-Bakel, de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorts is goed geluisterd naar de bezwaren en bedenkingen die leefden vanuit de Gemertse samenleving. ,,De verwevenheid van het kasteelcomplex en de nabije omgeving is voor ons - bij elke stap die we hebben gezet - een belangrijk uitgangspunt geweest”, aldus landgoedeigenaar Bas van de Laar. ,,We hebben de kritiekpunten goed ter harte genomen en geluisterd naar de mensen. We zijn ervan overtuigd dat we hun in velerlei opzicht tegemoet hebben kunnen komen. Op een aantal punten heeft het zelfs tot verbeteringen geleid.”


Woningbouw teruggeschroefd op Kasteelcomplex
Van de Laar zegt trots te zijn op het uiteindelijke eindontwerp, waar sinds 2018 stap voor stap naar is toegewerkt. ,,De afgelopen vijf jaar zijn voor alle betrokkenen erg enerverend geweest, maar dit eindresultaat maakt alles goed. Het is een mooie stap voor de toekomst van Kasteel Gemert en voor iedereen die het kasteel – om welke reden dan ook – na aan het hart ligt. Er is een iets andere manier waarop we willen omgaan met de mogelijkheden op het gebied van woningbouw – de hoeveelheid woningen op het terrein is teruggebracht van ca. 80 naar maximaal 28 -. We hebben samen met betrokkenen de mogelijkheden gevonden om woningen buiten het Kasteelcomplex te ontwikkelen. Deze alternatieve locaties worden op dit moment onderzocht en stellen ons in staat om op een verantwoorde wijze verder te investeren in de restauratie en upgrading van het kasteelcomplex. Ook de dertien patiowoningen in de Ommuurde Tuin hebben we nodig om het erfgoed te versterken, met andere woorden om de enorme kosten van het hele project te kunnen betalen. Datzelfde geldt voor de drie bouwkavels bij de Haag. Wat er nu ligt is niet alleen een mooi ontwerp, maar ook een goede balans tussen wat het erfgoed aankan en het programma dat we willen realiseren.”


Fors minder parkeerplaatsen
Behalve in minder woningen voorziet het uiteindelijke eindontwerp in fors minder parkeerplaatsen dan in de eerste twee ontwerpen. Aanvankelijk waren dat er 340. Dit aantal is teruggebracht tot 164, een hoeveelheid die wordt ingeschat als toereikend en die bovendien voldoet aan de gemeentelijke parkeernorm. Van de aanleg van een parkeergarage onder het Kasteelplein uit het eerste masterplan is al enige tijd afgezien. Wel komen er 61 ondergrondse parkeerplaatsen aan de buitenkant van de gebouwen tussen binnen en de buitengracht aan de Ridderplein zijde.


Bezoekers parkeren direct nabij de rondweg
De totale verkeersituatie - wordt zodanig ingericht dat het drukke centrum van Gemert nagenoeg volledig wordt ontzien. De bezoekers van het kasteelcomplex parkeren op de landerijen in de hoek nabij de Sint Jansbegraafplaats. Deze 80 halfverdiepte parkeerplaatsen worden groen omsloten en belangrijke zichtlijnen naar het kasteelcomplex blijven met deze locatie maximaal behouden. Enkel de bewoners en bezoekers van het Hotel parkeren straks in de parkeergarage bij het Ridderplein.

Bij de gevaarlijke oversteek naar de Hoef, de aansluiting van de Ommuurde Tuin met de Heilige Geestlaan, de toegangsweg bij de West-Om en de toegang tot de parkeergarage Ridderplein komen verkeersremmende maatregelen. De komgrens wordt verplaatst voorbij de oversteek bij de Hoef gezien vanuit het centrum. De maximale snelheid wordt hier teruggebracht naar 50 km/h waardoor de veiligheid aanzienlijk vergroot wordt.


Boutique-Hotel met 64 kamers in een romantisch wandelpark
Bijzonder onderdeel van het eindontwerp is dat bij alles rekening is gehouden met het lokale gevoel dat het kasteel in bepaalde opzichten van de Gemertse gemeenschap is. Zo wordt het huidige kasteelpark omgevormd tot wandelpark met romantische wandelpaden, een situatie die teruggrijpt naar 1882, destijds aangelegd door de familie Scheidius-Lups. De zichtlijnen rond het kasteel worden op diverse manieren geoptimaliseerd, zodat wandelaars aan alle kanten een prachtig uitzicht hebben op het kasteel en de bijbehorende gebouwen. Van de Laar: ,,Overdag is iedereen van harte welkom in het park. Datzelfde geldt voor de openbare delen van het toekomstige hotel, waaronder het voormalige theater van de Congregatie van de Heilige Geest, dat wordt getransformeerd tot ‘huiskamer’ van het complex. De ruimte wordt daarnaast geschikt gemaakt voor bijeenkomsten en evenementen, waarbij de akoestiek zo geregeld is, dat er op geen enkele wijze overlast ontstaat. Daar gaan we enorm in investeren.” Verder is de lobby, museum en ons ster-waardige restaurant gelegen aan het Kasteelplein. Onder het Kasteelplein ligt de wellness/spa/gym en beautycenter welke de 8 hotelkamers in het souterrain van de Hoofdburcht verbindt met het hotel in de Jezuitenvleugel met nieuwe aanbouw en de Voorburcht. Er zijn 50 Hotelkamers zijn gelegen in de Voorburcht, Jezuitenvleugel aan de Ridderplein-zijde en nieuwe aanbouw aan het Kasteelplein. Ook het Poortgebouw herbergt 6 hotelkamers en een tweede restaurant waar iedere bezoeker van het kasteelpark van harte welkom is voor een kopje koffie met gebak.


Doorzettingsvermogen
Toen Van de Laar het kasteel in 2018 kocht, werden zijn aanvankelijke plannen met argusogen bekeken. Maar volharding en doorzettingsvermogen hebben in dit geval hun vruchten afgeworpen, aldus een gelukkige landgoedeigenaar. ,,We gaan het regelen. We hebben waargemaakt wat we van meet af aan hebben gewild, binnen de gestelde kaders. Waar we nu onze aandacht op gaan leggen is de energietransitie, waarbij we het plan hebben om qua energie geheel zelfvoorzienend te zijn. We worden daarmee het eerste zelfvoorzienende kasteel van Nederland.”