Start van historische transformatie en restauratie Kasteel Gemert

Na jaren van leegstand komt er 19 april a.s. eindelijk verandering voor Kasteel Gemert.

Na jaren van leegstand komt er 19 april a.s. eindelijk verandering voor Kasteel Gemert. Dan wordt exact om 12.00 uur gestart met de werkzaamheden voor de transformatie en restauratie van het kasteel middels de sloop van de Refter. Een historische gebeurtenis die dan ook op een bijzondere wijze wordt ingezet! Naast afgevaardigden van het college van B&W en kasteelheer Bas van de Laar die met een kraan de eerste onderdelen van de Refter omduwen, zullen schoolkinderen uit Gemert met het gooien van een sloopkogel de eerste aanzet tot de sloop geven. Het programma begint om 11:30 uur en de kasteeltuin is die dag voor het publiek vanaf 11.30 uur ook geopend.
Sloop van de Refter
De Refter van Kasteel Gemert bevindt zich tussen de Hoofdburcht (het gebouw rechts gezien vanaf het Ridderplein) en de Jezuïtenvleugel (het gebouw links aan het Ridderplein). De refter was de voormalige eetzaal van de Congregatie van de Heilige Geest en is als laatste element toegevoegd aan het kasteel. Met de sloop van de Refter wordt plaatsgemaakt voor de toegang tot het kasteel, middels een brug vanaf het Ridderplein. Deze toegang gaat dienstdoen als zij-ingang van het kasteel, voor met name hulpdiensten en voor logistieke bewegingen.

Inmiddels is door een ecoloog vastgesteld dat de vleermuizen uit de Refter zijn vertrokken. Na de asbestsanering die inmiddels is gestart zal het gebouw dan ook voor 19 april worden vrijgegeven voor de sloop. Deze wordt met klein materieel uitgevoerd, omdat dat via de Kasteellaan en het Poortgebouw het kasteelterrein moet kunnen bereiken. Ook het afvoeren van het sloopafval vindt plaats via deze route. Het bouwverkeer komt niet door achtergelegen gebied De Hoef. De verwachting is dat de sloop rond 1 juni 2021 zal zijn afgerond.


Restauratie
Na de sloop van de Refter wordt gestart met de restauratie en transformatie van de Hoofdburcht en de Voorburcht. Hiervoor wordt een bouwweg aangelegd over de binnen- en buitengracht, die loopt vanaf het Ridderplein naar het Kasteelplein. Het bouwverkeer bereikt het Kasteelplein via het Ridderplein en zal deze ook weer via het Ridderplein en Binderseind verlaten.


Transformatie
De sloop van de Refter luidt een nieuw tijdperk in voor de gemeenschap van Gemert, met de transformatie van het kasteel naar een nieuwe toekomst als buitenplaats van Brainport Eindhoven. Een buitenplaats met een uitgebreid toeristisch en zakelijk voorzieningenniveau, zoals een hotel, museum, restaurant en spa-wellness, maar ook met wonen in residenties en kasteelappartementen. Naast congresmogelijkheden biedt het kasteel straks ruimte aan diverse activiteiten en evenementen. Het kasteel wordt daarmee een economische spil voor Gemert. Gedurende het transformatietraject wordt het bouwverkeer op een veilige manier georganiseerd en worden de Kerkstraat en het centrum van Gemert vermeden.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben tijdens de sloop en bouwwerkzaamheden, dan kunt u het contactformulier invullen. Dit formulier vindt u hier.