De toekomst
van Kasteel Gemert

Kasteel Gemert is eeuwenlang een onmisbare schakel geweest van een internationaal netwerk. Door intensieve samenwerkingen, heeft Kasteel Gemert in het verleden economisch en maatschappelijk het verschil weten te maken voor de regio. Het is de ambitie deze kracht weer aan te boren en terug te geven aan de regio Brainport Eindhoven.

Door de innovatieve en aansprekende herontwikkeling van het Rijksmonument zal er een dusdanig onderscheidend innovatief voorzieningenniveau worden aangeboden dat het met recht kan worden beschouwd als DE Buitenplaats van Brainport Eindhoven. Daarmee zal het in de nabije toekomst weer de belangrijke schakel worden tussen de Brainport Eindhoven Regio en het buitenland. 

Kasteel van Gemert zal langs vier pijlers bijdragen aan uitbreiden van het onderscheidend voorzieningenaanbod en bijdragen aan het behouden van (in)nationaal talent in Brainport Eindhoven. De combinatie van deze vier pijlers maakt dat Kasteel van Gemert een plek is waar je wilt zijn.

  1. Cultuurhistorisch aanbod innovatief vertaald
  2. Kort en langdurig verblijven expats
  3. Hoogwaardig aanbod van gastvrijheid
  4. Ruimtelijke investeringen met technologische innovaties

 Download hier het Ruimtelijk Eindontwerp Kasteel Gemert

Cultuurhistorisch aanbod
innovatief vertaald

Brabant is Brabant door de geschiedenis die we delen. Het rijke culturele verleden maakt onderdeel uit van de Brabantse leefomgeving én identiteit. Met name in Kasteel van Gemert is de internationale rol van de regio voelbaar. Het Cultuurhistorisch aanbod met haar verhalen zal in samenwerking met hightech- en design start-ups uit de regio worden vertaald en draagt bij aan de zichtbaarheid van deze bedrijven. Daarnaast draagt het ook bij aan het onderscheidende voorzieningenaanbod en wordt het kasteel toegankelijk voor iedereen uit de regio en ver daarbuiten.

Kort en langdurig verblijf expats

Evenals in andere expat regio’s in de wereld is aangetoond dat de hoogopgeleide internationale kenniswerker – geregeld vergezeld door een eveneens hoogopgeleiden partner en kinderen – steeds vaker de voorkeur heeft om ‘buiten’ de directe werkomgeving te wonen en verblijven. Door het aanbod van onderscheidende voorzieningenniveau dat er ontwikkeld gaat worden in het gehele kasteelcomplex gecombineerd met high design en afwijkende woonvormen zal dit een positieve bijdrage gaan leveren voor het behouden van talent. Het te realiseren (minimaal 4 sterren) hotel in een het kasteelcomplex draagt bij aan uitbreiding van de hospitality en short stay in de Brainport Eindhoven. Onderzoek heeft uitgewezen dat er veel behoefte is aan soortgelijke hoogstaande en kwalitatieve verblijfsmogelijkheden in deze regio voor de “scientist in residence”.

Ruimtelijke investeringen met
technologische innovaties

Op het kasteelcomplex zal hoogstaande architectuur “van de toekomst” en innovatie plaatsvinden. In de ruim 600 jaar rijke geschiedenis van het kasteel is iedere ruimtelijke transformatie in haar tijd uiterst innovatief geweest. Met de diverse uitbreidingen van het complex willen we een nieuwe laag toevoegen met architectuur en ruimtelijke invulling passend bij de innovatieve uitstraling van de Brainport regio Eindhoven. Het rijksmonument zal worden verrijkt door allerhande technische innovaties op het gebied van energie (geothermie), klimaat, circulair (materialisatie) aangevuld met 3D geprinte toepassingen. Ook deze toplocatie moeten we optimaal bereikbaar houden door te investeren in nieuwe vervoersconcepten (slimme mobiliteit) uit Regio Brainport Eindhoven, verbinding met Smart Mobility Programma.