Kasteel Gemert grote stap voorwaarts

Na de bouwvakvakantie is Kasteel Gemert voor en achter de schermen weer volop in bedrijf om nog dit jaar alle laatste spreekwoordelijke punten op de i te zetten. Van restauratie tot nieuwe aanbouw en van de laatste herbestemmingsplannen tot wereldkundig maken van hotelexploitant.

Restauratie en bouwplanning

Na de geslaagde sloop en eerste restauratiewerken van de Hoofd- en Voorburcht, heeft het technische team in nauw overleg met de architect, monumentenzorg en aannemer bepaald hoe de vele werkzaamheden in volgordelijkheid worden gepland. Hierbij is ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van materialen en wensen van de toekomstige bewoners. 

 

Bouwplanning Hoofdburcht

Uit het zicht wordt er nu al gewerkt door de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installateurs en afbouwaannemer met de afbouw van de residenties op de begane grond waarna gestructureerd per etage naar boven wordt gewerkt.

 

Wat er de komende maanden wel in het zicht gebeurd is als volgt gepland, waarna eind december naar verwachting de steigers zullen verdwijnen;

•          September: restauratie gevelmetselwerk en afronding plaatsing dakkappelen 

•          Oktober: plaatsing nieuwe kozijnen, Franse balkons en schoorstenen

•          November: schilderwerk Hoofdburcht

•          December: verwijderen steigerwerk

Bas van de laar (eigenaar BL Huisvesting); “voor ons allen een geweldige periode want nu gaan we letterlijk zien hoe prachtig de Hoofdburcht gaat worden.”

 

 

Bouwplanning Voorburcht

Vanaf September zal de Voorburchtvleugel aan kasteelplein en de parkzijde van het Kasteel worden aangepakt en zullen er de nodige werkzaamheden te zien zijn van schilderwerk tot aanpassingen van kozijnen en de realisatie van Franse balkons en loggia’s.

Daarnaast zal uit het zicht de nodige afbouwwerkzaamheden worden verricht en zal er een aanvang worden gemaakt met de realisatie van de verschillende nieuwe liftschachten. Daar alle appartementen al zijn verkocht kan er een aanvang worden gemaakt met de afwerking zoals alle elektronische- en bouwtechnische installaties en afbouwwerkzaamheden.

 

Verkoop

De kasteelappartementen in de Voorburcht zijn allemaal verkocht. De toekomstige bewoners hebben met onze technische experts de definitieve afwerking van het appartement bepaald. Waarna de bouwvoorbereiding is ingezet en binnen enkele weken de afwerking kan gaan starten.

In de Hoofdburcht zijn nog drie kasteelresidenties te koop. Alle residenties worden afgewerkt waarna bij oplevering de residentie gekocht of gehuurd kan worden.

 

Hotelexploitant

Vorige week is de overeenkomst gesloten met de toekomstige exploitant van het hotel. Het vijfsterrenhotel zal worden geëxploiteerd door een bewezen succesvolle onderneming die de dagelijkse operationele eindverantwoording zal hebben. Naast de vele monumentale eisen die er zijn, zal Kasteel Gemert ook voldoen aan de hoge vijfsterren standaarden die het toekomstige vijfsterren hotelmerk vereist. De afstemming en detaillering over dit alles is nu in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat eind oktober de gehele procedure is doorlopen en dan kan de naam van het internationale hotelmerk wereldkundig worden gemaakt.  Andermaal is na grondig onderzoek uitgewezen dat het realiseren van een hotel met minimaal 50 kamers en uitmuntende faciliteiten zoals een restaurant, wellness/spa/beautycenter/gym en eventruimte in het theater hoge ogen gaat gooien in het versnipperde hotelaanbod in de regio Brainport Eindhoven.

Pieter Aalbers (adviseur BL Huisvesting en namens The AttentionGroup); “de wens was er altijd al een groot vermaard hotelconcern aan Kasteel van Gemert te verbinden. Niet enkel het aanbod en uitstraling van het hotel maar ook de merknaam zegt alles over de ambities die we hebben.”

 

Procedurele stappen

De eindstreep wat betreft het doorlopen van alle noodzakelijke procedures lijkt in zicht. Wekelijks zijn er op vele gremia overleggen om alles voor eind van dit jaar te hebben afgerond.  De zomervakantie zorgde voor vertraging maar gelukkig geen afstel. Met name de afdelingen ontwerp en vergunningen hebben volle kracht doorgewerkt en is er veel overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau geweest. Bas van de Laar; “taaie materie maar gelukkig zoals altijd zorgt gedegen onderzoek en gedachten herijken van alle betrokkenen ervoor dat het masterplan steeds weer verbeterd. We kijken er naar uit dit alles zo snel mogelijk met iedereen te delen.”

 

Investeringsbereidheid

Samen met onze financiële partners zoals het Nationaal Restauratiefonds investeert BL Huisvesting en de familie Van de Laar in de duurzame toekomst van Kasteel Gemert. Een toekomst waarin de gebouwen gerestaureerd, getransformeerd en een gezonde exploitatie hebben. Daarnaast werken we samen met enkele partners zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Brainport Development. Deze partijen investeren middels subsidies in de restauratie en versterking van het voorzieningenniveau van Kasteel Gemert.

 

Participatie en communicatie

De verwachting is dat eind november de plannen zodanig ver zijn ontwikkeld dat er ook weer inspraakavonden georganiseerd kunnen worden. 

De afgelopen 6 maanden heeft de Provincie, gemeente Gemert-Bakel, Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hard gewerkt aan verfijning van het Masterplan naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het Hotel Kasteel Gemert. Er is ook nadrukkelijk gekeken naar de wensen en opmerkingen die er vanuit de samenleving en de direct omgeving bestaan ten aanzien van de invulling. Het liefst zou ik nu al alles willen delen, maar daar doe ik andere betrokkenen mee tekort en kan het zijn dat het meer vragen oproept. Nog even geduld voor de Gemertse bevolking maar de oplossingen en het eindplaatje is geweldig aan het worden. Volle kracht vooruit! Aldus Bas van Laar